Biserica Sfantul Ilie Rahova

 

Biserica figurează in REGISTRUL ENTITĂȚILOR/ UNITĂȚILOR DE CULT

 

Despre Parohia Noastra

Din dragoste pentru Dumnezeu şi pentru Biserica Sa cea Sfântă, dar şi din respect pentru Adevăr, am încercat în paginile acestei cărţi să încropim câteva din momentele de referinţă ale istoriei bisericii Sfântul Ilie-Rahova din Bucureşti. În viaţa unei sfinte biserici, toate etapele existenţei sale sunt importante şi demne de menţionat, toate, absolut toate!

 

Din nefericire,  nu am reuşit să redăm tiparului tot ceea ce era demn de consemnat din istoria zbuciumată a acestui lăcaş de cult situat în inima Capitalei. Personal simt o neîmplinire prin faptul că nu am reuşit (deocamdată) să aflu o fotografie de arhivă cu chipurile ctitorilor celei de-a doua biserici: Isaia monahul, Anastasia şi soţul acesteia Atanasie, precum şi ale ctitorilor celei de-a treia biserici (cea actuală din 1838): Vornicul Fotache Ştirbei şi soţia sa, Raluca Ghica, Stoica şi Sanda Urlăţeanu, Costache clucerul şi Scarlat Urlăţeanul.

 

Aceeaşi durere sufletească o resimt şi pentru faptul că nu am reuşit să dau tiparului chipurile primilor doi slujitori ai bisericii. Poate, Bunul Dumnezeu şi Sfântul Mare Prooroc Ilie Tesviteanul ne vor ajuta să le aflăm, până la redactarea unei ediţii viitoare, mai ample!

 

Deocamdată, ne oprim aici, dar nu înainte de a-i mulţumi Bunului Dumnezeu şi Sfântului Mare Prooroc Ilie Tesviteanul pentru tot ajutorul!

 

Au fost destul de „încărcate” clipele începutului..., atunci, în zilele imediat următoare lui „decembrie 1989”. Zile dificile... dar, frumoase! Bucuria sufletească de a-i mulţumi lui Dumnezeu prin fapte „pentru cât bine mi-a făcut” mie toată viaţa şi entuziasmul vârstei, m-au determinat să-mi fac timpul aliat şi prietenia oamenilor sprijin de mare nădejde.

 

Păstrând proporţiile comparaţiei şi rămânând în limita decenţei, gândesc că biserica de acum, este în fapt cea de-a patra biserică!

 

În 1990 din „Sfântul Ilie-Rahova” mai existau doar zidurile înnegrite şi fisurate de sus până jos, mii de tone de moloz de la şantierul „Centrului Civic” şi... cam atât!

 

Am dorit mult să aducem un omagiu ctitorilor acestui sfânt lăcaş, slujitorilor, cântăreţilor, epitropilor, consilierilor şi tuturor credincioşilor care „cu credinţă, cu nădejde şi cu dragoste” au zidit, au înzestrat, au slujit şi au îngrijit cu dragoste Biserica cea sfântă a Mântuitorului Iisus Hristos.

 

Pentru aceasta, aducând prinos de laudă şi mulţumire Bunului Dumnezeu pentru şansa şi binecuvântarea de a sluji în acest minunat lăcaş de rugăciune timp de aproape 20 de ani până acum, aduc mărturie pentru ajutorul de care am beneficiat din partea unor oameni minunaţi, ce au fost permanent alături şi  au oferit cu generozitate ajutorul şi prietenia lor, dar mai ales încrederea lor !

 

Mulţumesc, în numele Consiliului şi al Adunării noastre parohiale, în mod cu totul deosebit Domnilor: Preşedinte Ion Iliescu,  Adrian Năstase,  Victor Opaschi, Dorin Marian, Adriean Videanu, Doctor Sorin Oprescu,  Doctor Traian Radu Negrei, Prof. Vasile Mihalache, Nicu Anghel, Adrian Isaac, Liviu Luca, Mihai Sorin, Laurenţiu Tănase, Alexandru Mănăilă (SUA),  Cornel Popescu, Florin Enache, Gheorghe Grigore, Corneliu Gerarld Gorduna, Viorel Mocanu, Nelu Avram,  Mircea Rednic,  Dan Radu, Pr. prof. dr. Nicolae Brânzea, Fam. Valeriu şi Lavinia Huidan, Fam. dr. Iordăchescu, Rev. Carlos Spoor, Jan Gerrit, Hans şi Lenny Beemer (Olanda), şi tuturor prietenilor, mulţi, al căror nume îl vom consemna la locul cuvenit la finele acestei cărţi.

 

Tuturor acestora precum şi celorlalţi credincioşi ai noştri, buni şi dragi, care şi-au dăruit o parte din viaţa şi sufletul lor pentru această biserică şi pe care din pricina mulţimii numelor nu am reuşit să-i pomenesc acum, aici, dragostea, respectul, preţuirea şi recunoştinţa noastră!

 

Pentru cei adiormiţi întru nădejdea Învierii şi a vieţii de veci, mă rog Bunului Dumnezeu să-i odihnească cu Sfinţii ce din veac au bineplăcut Lui:

Teoctist Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Părintele Arhim. Ioasaf Popa, Părintele Arhidiacon Evghenie Dascălu, Părintele Ieromonah Vartolomeu, Valeriu – cântăreţul, Dl. Ilie Manea şi Dl. Florea, Ion Hau şi Toader Hlandan, Teodor şi Marieta Enescu, mama Tinca, Mama Măndica... Oameni ce au lăsat urme adânci aici, la Sfântul Ilie-Rahova din Bucureşti.

Biserica figurează in REGISTRUL ENTITĂȚILOR/ UNITĂȚILOR DE CULT

WHATSAPP

 © Toate drepturile rezervate Biserica Sfântul Ilie RAHOVA

 

DATE FISCALE: Parohia Sfantul Ilie Rahova

Cod fiscal: RO 16811203

CONT : RO71CECEB50336 RON 0650039

Agentia CEC Bank Cotroceni